Hälsoprofilbedömning

Nästan alla människor vet hur man lever sunt men det är svårt att hitta vägen dit. Syftet är att motivera individen till livsstilsförbättringar. Hälsoprofilen görs individuellt och inleds med att man får besvara frågor om kost, motion, upplevd stress, livssituation m.m. I testet ingår också att mäta blodtryck, skelett och kroppsvikt. Härefter görs ett konditionstest på ergometercykel. Resultatet, din hälsoprofil, går vi igenom tillsammans. Den som önskar får även råd om friskvård och hur man med små medel kommer igång med att förbättra hälsan.