Klassisk massage

Effekter

Massage har effekter på cirkulationen som gör att kärlen vidgas och syretillförseln till muskeln ökar samt att borttransporten av slaggprodukter förbättras. Massage påskyndar läkning och återhämtningsprocess. Massage har även god läkningsförmåga på skadad muskelvävnad.

Frisättning av oxytocin från hypofysen har en stressreducerande effekt på nervsystemet. Massage har en avslappnande, smärtlindrande samt en lugnande effekt. Koncentrationsförmågan förbättras och ett allmänt välbefinnande infinner sig.

Indikationer

Massage kan vara bra vid behandling av huvudvärk, träningsvärk, stress, muskelskador eller muskelspänningar. Behandling av spända nackar, axlar och armar kan vara ett sätt att förhindra förslitningar vid statiskt arbete. Massage ger dig en avslappnande känsla av välbefinnande.

Kontraindikationer, massage ska inte ges vid:

  • Feber/Infektion
  • Inflammationer
  • Blödarsjuka
  • Hudåkommor
  • Diskbråck


Personer med hjärt- och kärlsjukdomar ska konsultera läkare före behandling. Vid andra sjukdomar ska också läkare tillfrågas innan behandling påbörjas.