Stresshantering

Det är många som upplever och känner sig stressade i vardagen. Stress kan vara både positiv och negativ. Om stressen inte minskar eller man inte kan hantera stress leder detta till sjukdomar längre fram. Det går att lära sig att hantera stress och då har man också lättare att påverka hela sin livsstil.  Jag kan hjälpa till med stresshantering för enskild individ eller i grupp. Här görs en kartläggning över vad som orsakar stressen och ett program läggs upp för att komma tillrätta med problemen.